ادامه ات علیه مدیریت استقلال این بار مقابل وزارت

مطلب و یا خبر ادامه ات علیه مدیریت استقلال این بار مقابل وزارت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تعداد اندکی از هواداران استقلال در مقابل وزارت ورزش و جوانان کرده اند.

آخرین جستجو ها