ت نمی تواند افزایش حقوق کارمندان را متغیر کند

مطلب و یا خبر ت نمی تواند افزایش حقوق کارمندان را متغیر کند از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حدود ۸۰ درصد بودجه جاری کشور مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان است که ت نمی تواند آن را متغیر کند.

آخرین جستجو ها