تأسیس شرکت های جدید در و انگلیس کاهش یافت

مطلب و یا خبر تأسیس شرکت های جدید در و انگلیس کاهش یافت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تحقیقات بانک لویدز انگلیس نشان می دهد تأسیس شرکت ها و فعالیت های اقتصادی جدید در و انگلیس نسبت به سالهای گذشته کاهش ۲۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها