آیت الله هاشمی رفسنجانی متفکری هوشمند پیرو و ی بود

مطلب و یا خبر آیت الله هاشمی رفسنجانی متفکری هوشمند پیرو و ی بود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نوشهر - ایرنا- شهرستان رامسر گفت که آیت الله هاشمی رفسنجانی به عنوان شخصیتی متفکر ، هوشمند و تاثیرگذارهمواره پیرو حضرت (ره) و معظم انقلاب بود.

اطلاعات