مدیرعامل تعاون روستایی: ارزش افزوده در بخش کشاورزی ایران پائین است

مطلب و یا خبر مدیرعامل تعاون روستایی: ارزش افزوده در بخش کشاورزی ایران پائین است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اهواز - ایرنا - مدیرعامل سازمان تعاون روستایی ایران با بیان اینکه ارزش افزوده در بخش کشاورزی ایران بسیار پائین گفت:در بسیاری از کشورها ارزش افزوده بخش کشاورزی تا 13برابر ارزش اولیه محصول است در حالی که…

اطلاعات