حضور ارشاد در کاخ جشنواره/ سلفی تار مهران رجبی با صالحی ی و ایوبی

مطلب و یا خبر حضور ارشاد در کاخ جشنواره/ سلفی تار مهران رجبی با صالحی ی و ایوبی از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سیدرضا صالحی ی، فرهنگ و ارشاد ی در کاخ جشنواره سی و پنجم فجر حضور یافت.