شیخ سلمان: افزایش تعداد تیم ها در جام جهانی به نفع فوتبال آسیاست

مطلب و یا خبر شیخ سلمان: افزایش تعداد تیم ها در جام جهانی به نفع فوتبال آسیاست از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تهران- ایرنا- رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: تصمیم شورای فیفا در مورد افزایش تعداد تیم های جام جهانی از32 به 48 تیم، تاثیر مثبتی بر فوتبال آسیا خواهد گذاشت.