دست جمعی راه ن در دوره رضاخان!

مطلب و یا خبر دست جمعی راه ن در دوره رضاخان! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در این تصویر چوبه های دار به معنای واقعی کلمه ب ا شده است!a

اطلاعات

آخرین جستجو ها