روزهای مدرسه در جغرافیای محرومیت

مطلب و یا خبر روزهای مدرسه در جغرافیای محرومیت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اول مهرکه می شود، دانش آموزان مناطق محروم کشور نیز همانند سایر ک ن این سرزمین شور و شوق آموختن و رفتن به مدرسه در وجودشان لبریز می شود حتی اگر سهم آنها از روزهای شیرین مدرسه دلچسب و خوشایند نباشد.

اطلاعات