خارجه ارمنستان: نخست ارمنستان برای افزایش همکاری های اقتصادی به تهران می آید

مطلب و یا خبر خارجه ارمنستان: نخست ارمنستان برای افزایش همکاری های اقتصادی به تهران می آید از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نیویورک– ایرنا– امور خارجه ارمنستان گفت که نخست این کشور با هدف گسترش همکاریهای اقتصادی در روزهای آینده از تهران دیداری رسمی خواهد داشت.

آخرین جستجو ها