مناظره جنجالی زیباکلام و موسی

مطلب و یا خبر مناظره جنجالی زیباکلام و موسی از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
صادق زیباکلام و موسی سردبیر دنامه همشهری در مناظره ای در تلویزیون، تع ر جنجالی به کار بردند. این مناظره را در «تابناک» می بینید.