چهار ک نه بعنوان اعضای مجمع عمومی استقلال و پرسپولیس انتخاب شدند

مطلب و یا خبر چهار ک نه بعنوان اعضای مجمع عمومی استقلال و پرسپولیس انتخاب شدند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با تصویب پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان در ت اعضای مجمع عمومی و قانونی سرخ ها انتخاب شد.

آخرین جستجو ها