رئیس جمهور مستعفی یمن در سازمان ملل به ایران حمله کرد

مطلب و یا خبر رئیس جمهور مستعفی یمن در سازمان ملل به ایران حمله کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
منصور هادی مدعی شد: تا زمانی که ایران از دخ هایش در امور کشورهای منطقه و حمایت از گروه های "دامن زننده آشوب ها" دست برنداشته، امکان تحقق صلح پایدار در یمن وجود ندارد.

آخرین جستجو ها