مرکز تفریحی فیلیپین با برج های چرخان محیط زیستی

مطلب و یا خبر مرکز تفریحی فیلیپین با برج های چرخان محیط زیستی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رکنا: یک شرکت در پاریس طرحی برای یک مرکز تفریحی در سواحل فیلیپین ارائه کرده که در آن برج هایی چرخان با فناوری های حافظ محیط زیست وجود دارد .

اطلاعات