دمبله در راه بازگشت به بارسلونا پیام هم تیمی هایش را دید

مطلب و یا خبر دمبله در راه بازگشت به بارسلونا پیام هم تیمی هایش را دید از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رکنا: عثمان دمبله پس از جراحی موفقیت آمیز به بارسلونا باز گشته است و تمام دوران نقاهتش را در بارسلونا سپری خواهد کرد. پیش بینی می شود او 3 تا 4 ماه از میادین دور باشد.