دادستانی: پرونده به دادسرا ارجاع شد/ رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی برخی مدیران

مطلب و یا خبر دادستانی: پرونده به دادسرا ارجاع شد/ رسیدگی به پرونده حقوق های نجومی برخی مدیران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مهر نوشت: دادستان کل کشور با اشاره به گزارش های واصله در خصوص پرونده محمود ، گفت: پرونده وی به دادسرا ارجاع و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار می گیرد.

آخرین جستجو ها