ارسال نامه های تهدید آمیز به سیاستمداران بلند پایه آلمانی در آستانه انتخابات

مطلب و یا خبر ارسال نامه های تهدید آمیز به سیاستمداران بلند پایه آلمانی در آستانه انتخابات از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رسانه های آلمانی از ارسال نامه های تهدید آمیز برای بسیاری سیاستمداران بلند پایه آلمانی در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور خبر دادند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها