تصویری از ثبت نام علی در مقطع ی

مطلب و یا خبر تصویری از ثبت نام علی در مقطع ی از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
علی برای تحصیل در مقطع ی در ثبت نام کرد.

اطلاعات