قضاوت همه مسابقات تکواندو با قوانین جدید/ داوریها تخصصی می شود

مطلب و یا خبر قضاوت همه مسابقات تکواندو با قوانین جدید/ داوریها تخصصی می شود از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جدید کمیته داوران فدراسیون تکواندو گفت: قوانین جدید داوری از ابتدای سال ۲۰۱۷ اجرایی شده و ما نیز برنامه های خود را برای اجرای این قوانین تدوین کرده ایم.

آخرین جستجو ها