کارگران محروم از چتر حمایتی قانون/ قانون«موقتی» که ۲۰ ساله شد

مطلب و یا خبر کارگران محروم از چتر حمایتی قانون/ قانون«موقتی» که ۲۰ ساله شد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حدود یک سوم از کارگران کشور در حال حاضر از شمول قانون حمایتی خود یعنی قانون کار خارج هستند و قانون «موقتی» که کارگاههای زیر ۱۰نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، این روزها ۲۰ ساله شده است.

آخرین جستجو ها