«جان کری» در نشست سازش در خاورمیانه شرکت می کند

مطلب و یا خبر «جان کری» در نشست سازش در خاورمیانه شرکت می کند از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
امور خارجه در نشست سازش در خاورمیانه که در فرانسه برگزار خواهد شد شرکت می کند.

آخرین جستجو ها