انهدام موشک های کره شمالی به تهدید آمیز بودن آنها مشروط است

مطلب و یا خبر انهدام موشک های کره شمالی به تهدید آمیز بودن آنها مشروط است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دفاع می گوید تا زمانی که پای تهدید در میان نباشد، پنتاگون ترجیح می دهد به جای انهدام موشک های کره شمالی درباره مشخصات پروازی آنها اطلاعات جمع آوری کند.

آخرین جستجو ها