سینمای دینی باید کیفی و با آثار مطلوب باشد

مطلب و یا خبر سینمای دینی باید کیفی و با آثار مطلوب باشد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مشهد ـ بازیگر و مدرس حوزه سینما گفت: تاکید دارم سینمای دینی باید در سطح مطلوب ارائه آثار داشته باشد و در واقع یک سینمای کیفی و جذاب باشد.

آخرین جستجو ها