ز له تازه در دنیای فناوری؛ یاهو به تاریخ می پیوندد

مطلب و یا خبر ز له تازه در دنیای فناوری؛ یاهو به تاریخ می پیوندد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
به دنبال نهایی شدن فرایند ید یاهو توسط وریزون، معدود بخش های باقی مانده این شرکت تحت عنوان ابا و به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری به فعالیت خود ادامه می دهد.

آخرین جستجو ها