خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی از ماندلا در یک مستند روایت شد

مطلب و یا خبر خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی از ماندلا در یک مستند روایت شد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
میثم شاه بابایی کارگردان «نلسون ماندلا برای همیشه» خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی را از نلسون ماندلا بازگو کرد.