بحران های جهان باعث تحت الشعاع قرار گرفتن فلسطین شده است

مطلب و یا خبر بحران های جهان باعث تحت الشعاع قرار گرفتن فلسطین شده است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس مجلس شورای ی تاکید کرد: بحران های موجود در میان کشورهای ی باعث شده است که مسئله فلسطین، تحت الشعاع قرار بگیرد.

آخرین جستجو ها