اصرار ترکیه بر تداوم گری در عراق؛ تقویت در دستور کار

مطلب و یا خبر اصرار ترکیه بر تداوم گری در عراق؛ تقویت در دستور کار از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ت ترکیه در حالی بر بقای نظامی فاقد مجوز خود در خاک عراق اصرار می‌ورزد که تاکنون متحمل ش ت‌های سنگینی به دلیل همین دست از سیاست‌های خصمانه خود در منطقه به ویژه در و عراق شده است.