اگر بیماری قلبی دارید کفش تان را عوض کنید

مطلب و یا خبر اگر بیماری قلبی دارید کفش تان را عوض کنید از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قلب مهم ترین عضو در بدن است و آسیب دیدن این عضو باعث مرگ می شود که با را ارهایی می توان گردش خون در بدن را تقویت کرد.

آخرین جستجو ها