مهم ترین زمان برای انجام سونوگرافی

مطلب و یا خبر مهم ترین زمان برای انجام سونوگرافی از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سه ماهه اول بارداری، هفته پانزدهم، آ هفته هجدهم و هفته بیست و دوم بارداری است.