اسکی بین المللی جانبازان و معلولین؛ ۱۴ مدال بر گردن نمایندگان ایران

مطلب و یا خبر اسکی بین المللی جانبازان و معلولین؛ ۱۴ مدال بر گردن نمایندگان ایران از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: ۱۵ نشان رنگارنگ در پایان مسابقات آلپاین ما یچ بزرگ توزیع شد که ۱۴ تای آن سهم ورزشکاران کشورمان بود.

آخرین جستجو ها