طنز؛ یک آدم شخم خورده ام من

مطلب و یا خبر طنز؛ یک آدم شخم خورده ام من از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
چندی ست ز دل خبر ندارم/آن شاپرکم که پر ندارم/از خون جگر ز بسکه خوردم/معدوم شد و جگر ندارم/....