بررسی مجدد یک رأی گیری در جلسه هیات رئیسه مجلس

مطلب و یا خبر بررسی مجدد یک رأی گیری در جلسه هیات رئیسه مجلس از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای ی از بررسی مجدد رأی گیری مجلس درباره انتقال شورای عالی بیمه و دبیرخانه آن به وزارت بهداشت در جلسه امروز هیات رئیسه خبر داد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها