وج ۲۴۹ هزار خانوار از چرخه دریافت مستمری کمیته امداد

مطلب و یا خبر وج ۲۴۹ هزار خانوار از چرخه دریافت مستمری کمیته امداد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد گفت:یکی از مهم ترین رویکردهای کمیته امداد توانمندسازی مددجویان است وسال گذشته ۲۴۹ هزار خانوار از چرخه دریافت مستمری خارج شدند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها