ادامه اعتراض فرهنگیان بازنشسته به سفره معیشت/ فقط شعار تحویل گرفتیم

مطلب و یا خبر ادامه اعتراض فرهنگیان بازنشسته به سفره معیشت/ فقط شعار تحویل گرفتیم از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اعتراضات فرهنگیان بازنشسته به وضعیت معیشتی در قالب برگزاری اتی مقابل مجلس همچنان ادامه دارد اما ات و دیداربا مسئولان مختلف در رونق گرفتن سفره معیشت آنها تأثیری نداشته است.

اطلاعات