کشف یک آنتی بیوتیک قوی در شیر مادر

مطلب و یا خبر کشف یک آنتی بیوتیک قوی در شیر مادر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در سال های اخیر برخی دانشمندان هشدار داده بودند که ضروری است برای شناسایی مواد و روش های جدید مقابله با باکتری های خطرناک تلاش بیشتری به عمل آید