تشکیل "سازمان صنایع دریایی " در مجلس بررسی می شود

مطلب و یا خبر تشکیل "سازمان صنایع دریایی " در مجلس بررسی می شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی از بررسی تشکیل سازمان صنایع دریایی در پارلمان خبر داد.

اطلاعات