تشکیل "سازمان صنایع دریایی " در مجلس بررسی می شود

مطلب و یا خبر تشکیل "سازمان صنایع دریایی " در مجلس بررسی می شود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو ناظر مجلس در شورای عالی صنایع دریایی از بررسی تشکیل سازمان صنایع دریایی در پارلمان خبر داد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها