کاهش هزینه های تولید قارچ با ابتکار پرورش دهنده این محصول

مطلب و یا خبر کاهش هزینه های تولید قارچ با ابتکار پرورش دهنده این محصول از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیر بزرگ ترین واحد تولید قارچ گیلان در روستای سوخته کیش املش، با تولید کمپوست، هزینه های تولید این محصول را تا 40 درصد کاهش داده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها