امروز هنر را با پول و ظاهر می سنجند نه با میزان شه و فکر!

مطلب و یا خبر امروز هنر را با پول و ظاهر می سنجند نه با میزان شه و فکر! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کارگردان نمایش «آنک زمستان می گرید» گفت: قرار بود در سالن شهرزاد اجرا داشته باشیم؛ ولی چون چهره سینمایی نداشتیم، نتوانستیم.