راه اندازی کتابخانه های جهادی در مناطق محروم خوزستان

مطلب و یا خبر راه اندازی کتابخانه های جهادی در مناطق محروم خوزستان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مسئول گروه جهادی بسیج دانشجویی شهید چمران اهواز از راه اندازی کتابخانه های جهادی در مناطق محروم استان خوزستان خبر داد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها