ید بازیکنان بزرگ برای بارسا آسان نیست

مطلب و یا خبر ید بازیکنان بزرگ برای بارسا آسان نیست از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شفقنا ورزشی : رابرت فرناندز، یکی از اعضای کادر مدیریتی بارسلونا در مورد ید ستاگان جدید در تابستان امسال صحبت کرد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا ورزشی ، از ابتدای تابستان نام های فراوانی از جمله وراتی،…

اطلاعات