از روز اجرای با بدعهدی یی ها مواجه شدیم

مطلب و یا خبر از روز اجرای با بدعهدی یی ها مواجه شدیم از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
امور خارجه با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای اجرای توافق هسته ای توسط ایران گفت: متاسفانه از روز اجرای ، با بدعهدی یی ها مواجه شدیم.

اطلاعات

آخرین جستجو ها