بی توجهی جشنواره اسباب بازی هم به کودک آزاری !

مطلب و یا خبر بی توجهی جشنواره اسباب بازی هم به کودک آزاری ! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سومین جشنواره ملی اسباب بازی می توانست فرصت خوبی باشد تا با ارائه یک بسته فرهنگی، ک ن مان را متوجه اعضای حساس بدن شان کنیم و به آن ها آموزش دهیم، چطور با فردی که می خواهد به آن ها نزدیک شود، برخورد…

آخرین جستجو ها