نهاوندیان: ت قرار است ازهرچه بیشتر تصدی گری فاصله بگیرد

مطلب و یا خبر نهاوندیان: ت قرار است ازهرچه بیشتر تصدی گری فاصله بگیرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با تاکید براینکه ت قرار است ازهرچه بیشتر تصدی گری فاصله بگیرد و فضای فعالیت اقتصادی برای مردم را بازتر کند، اظهارداشت: اولویت جدی این است که موانع ب و کار از سر راه مردم…

اطلاعات