رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر کرد

مطلب و یا خبر رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ارتباطات طی حکمی س رست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را منصوب کرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها