شاعر افغان کشته شد

مطلب و یا خبر شاعر افغان کشته شد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
افراد مسلح ناشناس در افغانستان دو غیر نظامی را با شلیک گلوله کشته اند. یکی از کشته شدگان عصمت الله بشری، یک شاعر محلی است.

اطلاعات