در سالگرد کودتا هزاران نفر در ترکیه ا اج شدند

مطلب و یا خبر در سالگرد کودتا هزاران نفر در ترکیه ا اج شدند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ترکیه اعلام کرد در سالگرد کودتا، بیش از هفت هزار نفر دیگر ا اج می شوند.

آخرین جستجو ها