دلیل محبوبیت ماری در میان تنیسورهای زن، به روایت سرنا ویلیامز

مطلب و یا خبر دلیل محبوبیت ماری در میان تنیسورهای زن، به روایت سرنا ویلیامز از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سرنا ویلیامز، تنیسور شماره چهار جهان اعلام کرد که تنیسورهای زن، ماری را دوست دارند زیرا او تلاش می کند که رفتار مشابهی در تنیس با مردان و ن انجام شود.

آخرین جستجو ها