تحریم های ایران مشکلات زیادی برای فوتبال ایران ایجاد کرد

مطلب و یا خبر تحریم های ایران مشکلات زیادی برای فوتبال ایران ایجاد کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مسئول صدور مجوز حرفه ای اعلام کرد:مهم ترین چالش در توسعه فوتبال، تحریم های اقتصادی و غیر منصفانه کشور ایران بود