اعضای کمیته پیگیری مدرک تحصیلی فریدون انتخاب شدند

مطلب و یا خبر اعضای کمیته پیگیری مدرک تحصیلی فریدون انتخاب شدند از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
میرحمایت میرزاده مردم گرمی در مجلس شورای ی از انتخاب اعضای کمیته پیگیری پرونده مدرک تحصیلی حسین فریدون خبر داد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها