/ قرائت وصیت نامه آیت الله هاشمی

مطلب و یا خبر / قرائت وصیت نامه آیت الله هاشمی از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بخشی از وصیت نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی توسط فرزند ارشدش در برنامه حالا خورشید قرائت شد.

اطلاعات

آخرین اخبار